Pilvelahendus

Intelligentne. Arenev

Kuna Airobot on ühendatud pilve kaudu arenduskeskusega, siis areneb seade ise automaatselt ilma inimsekkumiseta pidevalt edasi. Pidev arendustöö tarkvaraga ja uuendused tagavad selle, et seade oleks ka aastate pärast kõrgtehnoloogiline. Kõik toimib automaatselt ning kasutaja sekkumist ei vaja.

iOS ja Android rakendus

Kõiki Airobot seadmeid on võimalik juhtida läbi füüsilise juhtpuldi ning iOSi ja Androidi mobiilirakenduse.

Pistikupesa suurune juhtpult kinnitub seinale ning selle kaudu saab juhtida seadme põhifunktsioone: vaikimisi on seade autonoomses režiimis ning hoiab kasutaja soovitud temperatuuri, CO2 -te ja õhuniiskust automaatselt.

iOS ja Android (Android tulekul august 2018) mobiilirakendused on lisaks optimeeritud ka tahvelarvutite jaoks ning sellega saab seadet juhtida kõikjalt, olenemata asukohast. Kuna füüsiline kontroller pannakse alatihti tehnoruumidesse, siis soovitamegi kasutada just mobiilirakendust, millel on ka palju lisafunktsioone, mida kontrolleril endal ei ole.

Airobot rakendus on saada nii Android kui ka iOS operatsioonisüsteemidele. Rakendused on tasuta alla tõmmatavad Google Play poest või App Store’st.

Statistika

Mobiilirakenduse kaudu on võimalik näha oma eluruumide viimase 24h õhukvaliteedi näitajate statistikat. Serverisse salvestatavaid andmeid analüüsides on võimalik saada teavet inimeste hapnikutarbimise, ruumides viibimise jms kohta, mis võib omakorda saada oluliseks sisendiks inimeste heaolu ja tervisega seonduvate aspektide analüüsimiseks.

Airobot Cloud veebiliides. Mõeldes haldusele

Oleme välja töötanud ka eraldi veebikeskkonna, mille kaudu saab hallata kümneid või isegi sadu seadmeid korraga. Seda lahendust välja töötades pidasime silmas kasutusmugavust ning ülevaatlikkust.

  • Ärihoonete puhul näeb haldaja kõikide seadmete seisukorda ning saab neid vajadusel juhtida, hooldustööde või tõrgete korral tuleb haldurile automaatne teavitus.
  • Vajadusel saab korteriühistu majahaldur kõikidest seadmetest ülevaate. Samal ajal on korterikasutajal ligipääs ainult enda seadmele.