Mis valida Airobot?

Ventilatsiooniseadme valikul tuleks eelkõige lähtuda sellest, et seade valitakse endale 10 – 15 aastaks. Valides energiasäästliku ja kõrgtehnoloogilise seade tagatakse aastate jooksul väga suur kokkuhoid küttekuludelt, elektrienergialt ning ka filtritelt. Pidev arendustöö Airoboti tarkvaraga tagab ka selle, et seade oleks aastate pärast kaasaegne ja veelgi targem.


Energiasäästlikuse tipptase

Automaatne energiasäästu režiim

Automaatne energiasäästu režiim – Airobot suudab tuvastada, kui kedagi ei viibi ruumides ning lülitab ennast kõige minimaalsemale kiirusele. Kui keskmiselt ei viibita ruumides kaheksa tundi ööpäevas, siis võrreldes tavalise ventilatsiooniseadmega säästab Airobot kuni 30% energiakuludelt.


Energiasääst

 • Nõudluspõhine juhtimine
 • Energiasäästlikud EC (0-100% kiirusega) mootorid
 • Tippsoojusvaheti, tagastab kuni 95% soojusest
 • Uudne materjalitehnoloogia

Tervislik sisekliima

 • Airobot jälgib sisekliima kvaliteeti teie eest
 • Hea ventilatsioon vähendab uimasust ja parandab produktiivsust
 • Parem enesetunne ja heaolu

Töökindlus

Airobot seadmete sisu on valmistatud EPS materjalist. EPS on oma omadustelt õhukindel, veekindel, kerge ning ajas ei kulu ega väsi. Ainukesteks liikuvateks osades on mootorid, mis on tuntud kvaliteedi ja töökindlusega Saksa toodang. Kasutatud on ainult kvaliteetseid detaile ja materjale. Kõik see kokku tagab, et seade oleks vastupidav ja töökindel.

Soojus- ja niiskustagastus

Kõik Airobot seadmed on varustatud vastuvoolu plaatsoojusvahetitega. Nende eelisteks on:

 • Kõrge soojustagastuse efektiivsus (kuni 95%), mistõttu puudub eraldi järelkütte vajadus.
 • Töökindlus. Plaatsoojusvahetil puuduvad liikuvad osad, ei tarbi elektrit ning ei kulu. Hoolduse osas tuleb neid iga paari aasta tagant korra ainult puhta veega loputada.
 • Plaatsoojusvahetites ei toimu väljatõmmatava ja sissepuhutava õhu segunemist, mistõttu ei tule tekkivad ebameeldivad lõhnad siseruumi tagasi.

Standardis on Airobot seadmed varustatud soojusvahetiga, mis muudab süsteemi soojustagastusega ventilatsiooniks (HRV).

Lisavarustuses on võimalik saada tavalise soojusvaheti asemel niiskustagastusega (Entalpia) soojusvaheti, mis muudab süsteemi energiatagastusega ventilatsiooniks (ERV). Niiskustagastusega soojusvaheti tagastab nii soojust (efektiivsus kuni 84%) kui ka õhuniiskust (efektiivsus kuni 65%). Talveperioodidel aitab teil siseruumide niiskuse langust vähendada ning mõnevõrra tõsta – niiskuse tagastus toimub väljatõmmatavast õhust. Kui tavalise soojusvaheti puhul viiakse kogu tekkinud niiskus kohe välja, kuid niiskustagastuse puhul tagastatakse osaliselt ruumidesse tagasi. Näiteks kui kasutatakse vannituba, siis seal tekkinud niiskus kantakse kogu elamupinna peale laiali, mis omakorda tõstab tuntavalt sisekliima kvaliteeti.

Eriti sobilikud on need külma Eesti kliimasse, kus kütteperioodil langeb siseruumi niiskus ebamugavalt madalaks. Niiskustagastusega soojusvahetit on võimalik paigaldada ka hiljem tavalise soojusvaheti asemele.

Tavalise ja niiskustagastusega soojusvaheti võrdlus:*


Näide 1: Siseruum
Siseruum 20,0C, õhuniiskus 37,5%
Välisõhu temperatuur 7C, õhuniiskus 70%
Tavaline soojusvaheti sissepuhkel
Õhutemperatuur 19C
Õhuniiskus 32%
Niiskustagastusega soojusvaheti sissepuhkel
Õhutemperatuur 17.7C
Õhuniiskus 40%
Näide 2: Siseruum
Siseruum 20,0C, õhuniiskus 30,0%
Välisõhu temperatuur 0C, õhuniiskus 50%
Tavaline soojusvaheti sissepuhkel
Õhutemperatuur 18,1C
Õhuniiskus 15%
Niiskustagastusega soojusvaheti sissepuhkel
Õhutemperatuur 16.4C
Õhuniiskus 33%

* Airobot S1/S2, õhuvoolu hulk 200m3/h (50% kiirus)

Külmumiskaitse

Kõik Airobotid on varustatud standardis spetsiaalsete 1.35kW PTC elektriliste küttekehadega. Külmumiskaitse on lahendatud eelkütmise metoodikal. Miinuskraadide korral arvutab seade lähtuvalt siseruumi niiskusest pidevalt külmumispiiri. Väljast tõmmatav õhk eelsoojendatakse -4 kuni 0 kraadini (olenevalt tingimustest). See välistab soojusvaheti külmumise. Lisaks on tagatud sellega sobilik sissepuhkeõhu temperatuur ning eraldi järelkütmine ei ole vajalik (plaatsoojusvahetite kõrge efektiivsuse tõttu). Niiskustagastusega soojusvaheti puhul on teatud tingimustel järelküte soovitatav.
Võimalik on ka küttekeha välja lülitada ning sellisel juhul jääb seade teatud aja möödudes seisma, kui välisõhk on miinuskraadides ning hakkab tsükliliselt lühikese perioodi kaupa ventileerima. Selline lahendus võimaldab külmaperioodil energiat kokku hoida.

Maakütte olemasolul on võimalik eelküte ja maasoojus siduda kasutades selleks spetsiaalselt kalorifeeri. Talvisel ajal eelsoojendab õhku ning suvisel ajal lülitab automaatselt ümber jahutuseks.

Maakütte ühildamine

1 kalorifeer, 2 funktsiooni:

 • Talvel eelsoojendamiseks – võimalus eelsoojendada väljast tulevat õhku
 • Suvel jahutamiseks – soe õhk jahutatakse maha ning seade suunab jaheda õhu möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse tuppa

Tasuta eelsoojendus ja jahutus. Airobot seade lülitab tsirkulatsioonipumpa ning juhib ringlust kalorifeeris. Süsteem ühendatakse otse pinnasekontuuri. Eeldab pinnasekontuuri olemasolu. Juhtimise võimekus saadaval lisavarustusena.

Seadistamine on ülimalt lihtne: seade oskab kalorifeeri ise juhtida.

Autonoomsus

Kõik Airobot seadmed sisaldavad standardis erinevat tüüpi andureid rõhu, temperatuuri, õhuniiskuse ja CO2 mõõtmiseks, mis muudab Airoboti väga unikaalseks. Kõik andurid on seadmesse juba integreeritud ning eraldi paigaldamist ei vaja.

Pesemise, saunas käimise või söögitegemise tagajärjel tekib ruumidesse liigne niiskus. Kuna liigne niiskus tekitab ebamugavustunnet ja võib kahjustada maja, siis on oluline, et see viiakse siseruumidest välja.

CO2 andur mõõdab süsihappegaasi sisaldust õhus ning selle põhjal saab määrata kõige paremini õhukvaliteeti. Kui inimeste hulk on ruumides suurem, siis see näit tõuseb ning seade proovib leida optimaalseimat kiirust, et etteantud taset hoida, kusjuures arvestatakse ka tõusu või languse kiirust. Süsihappegaasi suur sisaldus õhus on ka põhiline probleem, miks on ruumides mõnikord õhk nii umbne, tihti tekitab see isegi halba enesetunnet ja peapööritust. Juhul kui ruumides kedagi ei viibi (näiteks pererahvas on tööl), siis pannakse ventilatsioon tööle minimaalsele kiirusele, et hoida energiat kokku.

Kõike seda silmas pidades on võimalik saavutada maksimaalne sääst: pikeneb filtrite eluiga, vähenevad küttekulud. Airobot S tagab teile kvaliteetse sisekliima, kui viibite kodus, ja suurima energiasäästu, kui te kodus ei viibi.

Juhtimine

Airobotil on kuus töörežiimi:

 • Automaatne režiim püüab saavutada ja hoida kasutaja sisestatud õhunäitajaid.
 • Manuaalses režiimis saab kasutaja ise reguleerida ventilaatori kiirust.
 • Kaminarežiimis olev seade tekitab ruumis ülerõhu, et kaminasse saaks paremini tuld teha, lülitudes teatud aja pärast tagasi eelmisesse (automaatsesse või manuaalsesse) režiimi.
 • Õhutusrežiim paneb ventilaatori ajutiselt täisvõimsusel tööle ning lülitab seadme mõne aja pärast tagasi eelmisesse (automaatsesse või manuaalsesse) režiimi.
 • Hoone-automaatika-režiim lubab seadet juhtida hooneautomaatikaga.

Internetiühendus

Seade ei vaja töötamiseks internetiühendust. Kogu tarkus ja tehnoloogia on seadmes endas olemas. Internetti ühendades tekib kasutajal võimalus seadet juhtida mobiilirakenduse kaudu ning näha ka siseruumi õhukvaliteedi statistikat.


Küsi pakkumist