Lisavarustus

Eelküte ja jahutus ventilatsioonile

Maaküttel põhinev ventilatsiooni jahutus ja eelsoojendus. Airoboti unikaalsuse tõttu on võimalik ühe kalorifeeriga kasutada kahte erinevate lahendust.


Talvine eelsoojendus

Võimaldab eelsoojendada väljast tulevat õhku, mis vähendab seadme talvist energiatarvet.

Suvine jahutus

Soe õhk jahutatakse maha ning ventilatsiooniseade suunab jaheda õhu möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse tuppa. Lisaks võimaldab süsteem suvisel ajal soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.

Tasuta eelsoojendus ja jahutus. Airobot seade lülitab tsirkulatsioonipumpa ning juhib ringlust kalorifeeris. Süsteem ühendatakse otse pinnasekontuuri ning kalorifeeris ringleb soojuskandja. Eeldab pinnasekontuuri olemasolu.


Muu

  • Kalorifeer paigutatakse välisõhu torustiku ja seadme vahele. Tsirkulatsioonipump ei ole komplektis, õige pumba valimiseks konsulteerida küttespetsialistidega.

  • Ventilatsioonisüsteemi õhuhulgad ruumide kaupa on väga väikesed ning antud süsteem ei vasta jahutuses kehtestatud normidele. Lahendus võimaldab küll mõne kraadi võrra siseruumide temperatuuri alandada, kuid ei ole võrreldav näiteks konditsioneeriga või muu sarnase jahutussüsteemiga.

  • Suve jooksul võib pinnas üles soojeneda ning soojuskandja temperatuur tõuseb pidevalt ning lõpuks võib juhtuda, et pole enam jahutusenergiat maapinnast saada.

  • Suvisel ajal võimaldab süsteem soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.


Tehniline

  • Kalorifeer on saadaval kahes mõõdus: 160mm (CWK 160-3-2.5) ja 200mm (CWK 200-3-2.5) ühendustorude diameetriga.

  • Mõõtmed ja tehnilised andmed

  • Nõutav paigaldada enne kalorifeeri filtrikassett, et kaitsta seadeldist suurema mustuse eest. 160mm puhul FD 160 ja 200mm puhul FD 200.

  • Filtrikassetti tehnilised andmed

  • Ühendusskeem ja paiknemine ventilatsioonisüsteemis

Kontakt
E-mail: info@airobot.ee
Telefon: +372 5373 8543
Aadress: Mahtra 30a, Tallinn, 13811
Sotsiaalmeedia