Jahutuskalorifeer ventilatsioonile, ventilatsiooniga jahutamine

Airobot S mudeliga on võimalik juhtida ühe kalorifeeriga kahte funktsiooni:

  • Talvel eelsoojendus – võimalus eelsoojendada väljast tulevat õhku
  • Suvel jahutus – soe õhk jahutatakse maha ning seade suunab jaheda õhu möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse tuppa

Tasuta eelsoojendus ja jahutus. Airobot seade lülitab tsirkulatsioonipumpa ning juhib ringlust kalorifeeris. Süsteem ühendatakse otse pinnasekontuuri ning kalorifeeris ringleb soojuskandja. Eeldab pinnasekontuuri olemasolu.

Seadistamine on ülimalt lihtne: seade oskab kalorifeeri ise juhtida. Airobotisse integreeritud andurite tõttu ei pea mitte ühtegi välist andurit paigaldama. Vaata ühendusskeemi.

  • Kalorifeer paigutatakse välisõhu torustiku ja seadme vahele
  • Ventilatsioonisüsteemi õhuhulgad ruumide kaupa on väga väikesed ning antud süsteem ei vasta jahutuses kehtestatud normidele. Lahendus võimaldab küll mõne kraadi võrra siseruumide temperatuuri alandada, kuid ei ole võrreldav näiteks konditsioneeriga või muu sarnase jahutussüsteemiga.
  • Suve jooksul võib pinnas üles soojeneda ning soojuskandja temperatuur tõuseb pidevalt ning lõpuks võib juhtuda, et pole enam jahutusenergiat maapinnast saada.
  • Suvisel ajal võimaldab süsteem soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.

Küsi pakkumist